Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, november

Byggnads- och bostadsproduktion 2008, mars

2008
mars
Offentliggöranden