Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, december

Publicerad: 27.2.2009

Volymen påbörjade nybyggnadsarbeten minskade med en femtedel i fjol

Under år 2008 påbörjades nybyggnadsarbeten för totalt ungefär 41 miljoner kubikmeter, vilket är en femtedel mindre än året innan. Kubikvolymen för byggstarter för affärs- och kontorsbyggnader minskade med något under en tredjedel och kubikvolymen för industri- och lagerbyggnader med närmare en fjärdedel från året innan. Bara kubikvolymen för offentliga servicebyggnader ökade från året innan. I fjol påbörjades byggnadsarbeten för sammanlagt drygt 24 000 nya bostäder, vilket är en femtedel mindre än år 2007.

Under det fjärde kvartalet år 2008 påbörjades nybyggnadsarbeten för 7,5 miljoner kubikmeter, vilket är en fjärdedel mindre än året innan. Antalet påbörjade bostäder var mer än en tredjedel mindre är under oktober-december år 2007.

Byggstarter 4:e kvartalet och 1:a-4:e kvartalet 2008

  4:e kvart. 2008
mn m3
Förändring, 4:e kvart.
2007-2008, %
1:a-4:e kvart. 2008
mn m3
Förändring, 1:a-4:e kvart.
2007-2008, %
Alla byggnader 7,53 -26 41,35 -20
- bostadsbyggnader 1,57 -33 11,00 -19
- fritidsbostadshus 0,18 -25 1,13 -10
- affärs- och kontorsbyggnader 1,96 -14 8,50 -30
- offentliga servicebyggnader 0,79 25 3,12 29
- industri- och lagerbyggnader 2,16 -40 11,63 -23
- lantbruksbyggnader 0,48 -13 3,49 -22
- övriga byggnader 0,39 -17 2,48 -6
Bostäder, antal 3 464 -36 24 353 -21

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, 4:e kvartalet 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Byggnads- och bostadsproduktion 2008, april (pdf 355,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 27.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. april 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2008/04/ras_2008_04_2009-02-27_tie_001_sv.html