Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, mars

Byggnads- och bostadsproduktion 2009, januari

2009
januari
Offentliggöranden