Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april

Publicerad: 22.10.2013

Kubikvolymen för bygglov minskade i augusti med mer än 20 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen beviljades bygglov för totalt 2,1 miljoner kubikmeter i augusti 2013, vilket är 20,4 procent mindre än för ett år sedan.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för beviljade bygglov för bostadsbyggnader minskade med 28,5 procent. Kubikvolymen för bygglov för annat än bostadsbyggande minskade med 14,9 procent från augusti år 2012.

Volymen inom nybyggnad minskade i augusti med nästan 8 procent jämfört med året innan

I augusti 2013 minskade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 7,7 procent jämfört med året innan.

Volymen av bostadsbyggande minskade i augusti med 4,7 procent och volymen av annat byggande än bostadsbyggande med 10,6 procent från året innan.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (287,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 22.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. augusti 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/08/ras_2013_08_2013-10-22_tie_001_sv.html