Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april

Publicerad: 24.1.2014

Kubikvolymen för bygglov ökade i november med drygt 20 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen beviljades bygglov för totalt 2,9 miljoner kubikmeter i november 2013, vilket är 20,4 procent mer än året innan. Ökningen berodde främst på kubikvolymen för bygglov som beviljats för byggande av offentliga servicebyggnader och affärs- och kontorsbyggnader.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för beviljade bygglov för bostadsbyggnader minskade med 23,5 procent i november. Kubikvolymen för bygglov för annat än bostadsbyggande ökade med 44 procent från november år 2012.

Volymen inom nybyggnad minskade i november med 6 procent jämfört med året innan.

I november 2013 minskade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 6,0 procent jämfört med året innan.

Volymen av bostadsbyggande minskade i november med 9,2 procent och volymen av annat byggande än bostadsbyggande med 2,5 procent från året innan.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (288,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 24.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. november 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/11/ras_2013_11_2014-01-24_tie_001_sv.html