Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april

Publicerad: 26.2.2014

Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under fjärde kvartalet 2013 med drygt 13 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen beviljades bygglov för 8,9 miljoner kubikmeter under sista kvartalet 2013. Detta är 13,3 procent mer än för ett år sedan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade under samma period med 8,6 procent.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

I december 2013 beviljades bygglov för 3 miljoner kubikmeter

I december 2013 beviljades bygglov för 3,0 miljoner kubikmeter. Detta var en ökning på 73,4 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den beviljade kubikvolymen är exceptionellt stor jämfört med uppgifterna för december de senaste tre åren. I december 2012 beviljades bygglov för 1,7 miljoner kubikmeter.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade med 80,8 procent. Kubikvolymen för bygglov för annat än bostadsbyggande ökade med 71,2 procent jämfört med kubikvolymen året innan.

Volymen inom nybyggnad minskade i december med 5 procent jämfört med året innan

I december 2013 minskade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 5,5 procent jämfört med året innan.

Volymen av bostadsbyggande minskade i december med 9,7 procent och volymen av annat byggande än bostadsbyggande med något under en procent från året innan.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (365,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. december 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/12/ras_2013_12_2014-02-26_tie_001_sv.html