Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april

Publicerad: 30.7.2014

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade med 14 procent i maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen beviljades bygglov för totalt 3,1 miljoner kubikmeter i maj 2014, vilket är 14,2 procent mindre än för ett år sedan.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för beviljade bygglov för bostadsbyggnader minskade med 11 procent i maj. Kubikvolymen för bygglov för annat än bostadsbyggande minskade med 15,6 procent från maj 2013.

Volymen av nybyggnad minskade med 4 procent i maj

I maj 2014 minskade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 4,4 procent jämfört med året innan.

Volymen av bostadsbyggande minskade med 12,6 procent i maj. Volymen av annat byggande än bostadsbyggande ökade med 3,3 procent från året innan.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (300,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. maj 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2014/05/ras_2014_05_2014-07-30_tie_001_sv.html