Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, juni

Byggnads- och bostadsproduktion 2015, maj

2015
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor