Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, november

Tabellbilaga 1. Byggnadsproduktionen mars-juli 2015

  Summan av tre månader och årsförändring 1)
05-07/2015 04-06/2015 03-05/2015
Beviljade bygglov 1000 m3 7 928 8 792 9 175
Årsförändring, % -12,2 -22,0 -13,4
Påbörjade byggprojekt 1000 m3 8 653 9 252 8 847
Årsförändring, % -13,9 -12,1 1,3
Färdigställda byggprojekt 1000 m3 7 085 8 211 6 855
Årsförändring, % -21,2 -12,6 -7,6
1) Årsförändringen jämför värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juli 2015, Tabellbilaga 1. Byggnadsproduktionen mars-juli 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2015/07/ras_2015_07_2015-09-25_tau_001_sv.html