Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, juli

Publicerad: 25.11.2015

Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade alltjämt under juli-september

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för nästan 8,3 miljoner kubikmeter under tredje kvartalet 2015, vilket är 30,3 procent mer än året innan. Ökningen av den totala kubikvolymen hänförde sig huvudsakligen till bygglov som beviljats för andra byggnader än bostadsbyggnader. Nybyggnationen koncentreras nu kraftigt till huvudstadsregionen, särskilt bostadsbyggandet är livligt inom huvudstadsregionen.

Beviljade bygglov, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov, mn m3, glidande årssumma

Huvudstadsregionens andel av bostadsbyggandet, beviljade bygglov

Huvudstadsregionens andel av bostadsbyggandet, beviljade bygglov

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 25.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. september 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2015/09/ras_2015_09_2015-11-25_tie_001_sv.html