Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, juli

Publicerad: 18.12.2015

Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under augusti-oktober

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 8,2 miljoner kubikmeter under augusti-oktober 2015, vilket är 5,5 procent mer än året innan. För ökningen stod, utöver bostadsbyggnader, affärsbyggnader och undervisningsbyggnader. Ökningen var koncentrerad till landskapen Päijänne-Tavastland och Södra Österbotten. Kubikvolymen för bygglov som beviljats i huvudstadsregionen ökade också alltjämt.

Beviljade bygglov, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov, mn m3, glidande årssumma

Huvudstadsregionens andel av bostadsbyggandet, beviljade bygglov

Huvudstadsregionens andel av bostadsbyggandet, beviljade bygglov

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (212,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 18.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. oktober 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2015/10/ras_2015_10_2015-12-18_tie_001_sv.html