Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, mars

Byggnads- och bostadsproduktion 2016, mars

2016
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik