Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, mars

Publicerad: 22.12.2016

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under augusti–oktober från året innan

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 8,2 miljoner kubikmeter under augusti–oktober år 2016. Volymen var 13,3 procent mindre än året innan. Mätt med volym beviljades färre bygglov för alla typer av byggnader jämfört med året innan.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (208,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 22.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. oktober 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.6.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2016/10/ras_2016_10_2016-12-22_tie_001_sv.html