Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april

Publicerad: 24.2.2017

Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under sista kvartalet 2016

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 9,8 miljoner kubikmeter under oktober–december år 2016. Den beviljade kubikvolymen ökade med 32,5 procent jämfört med motsvarande period året innan. Till ökningen bidrar särskilt ett enskilt stort byggprojekt som infallit under perioden.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Beviljade bygglov efter landskap

Beviljade bygglov efter landskap

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 24.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. december 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2016/12/ras_2016_12_2017-02-24_tie_001_sv.html