Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, augusti

Byggnads- och bostadsproduktion 2018, augusti

2018
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik