Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 21.12.2009

Tillväxten inom byggverksamhet avtog och lönsamheten försvagades år 2008

Enligt Statistikcentralen avtog ökningen inom byggverksamhet klart år 2008. Antalet företag var 2 500 fler än året innan, totalt 41 300. Omsättningen steg till 27 miljarder euro medan tillväxtprocenten var 10,7. Näringsgrenen sysselsatte 150 400 personer, vilket är en ökning med 3 900 personer från året innan.

Omsättningen inom byggverksamhet 2006–2008, sme-företag och alla företag

Omsättningen inom byggverksamhet 2006–2008, sme-företag och alla företag

Inom byggverksamheten har sme-sektorn stor betydelse. Dess andel av omsättningen är 60 procent. Av personalen sysselsatte sme-sektorn nästan 72 procent. Omsättningen från sme-sektorn ökade med 1,7 miljarder euro från året innan, dvs. med 12 procent. Den sammanlagda omsättningen från stora företag var 10,8 miljarder euro, dvs. 8,9 procent större än året innan.

Lönsamheten inom byggverksamheten försvagades mätt med alla resultatmätare. Driftsbidraget sjönk med 0,8 procentenheter från året innan och var 8,4 procent av rörelseintäkterna. Efter kostnaderna för den egentliga verksamheten återstod 2,3 miljarder euro till att täcka företagens kapital- och finansieringskostnader. Netto- och totalresultatet försvagades båda med en halv procentenhet från året innan och uppgick till 4 resp. 4,2 procent av intäkterna. Samtidigt försvagades företagens finansiella ställning. Soliditeten sjönk till 32,6 procent av balansräkningen. De totala skulderna i förhållande till omsättningen ökade med 7,3 procentenheter och utgjorde 50,1 procent.

Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät och officiella bokslutsuppgifter. Inom bokslutsstatistiken har man gått över till att använda TOL 2008 -klassificeringen .


Källa: Bokslutsstatistik över byggnadsföretag 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Seija Kolehmainen 1734 2237

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 21.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bokslutsstatistik över byggverksamhet [e-publikation].
2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ratipa/2008/ratipa_2008_2009-12-21_tie_001_sv.html

Dela