Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2019, september

Byggnadskostnadsindex 2018, augusti

2018
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer