Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2019, syyskuu

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3 (vain suomeksi).

Liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala / Tilastokuukausi 1) Vuosimuutos,% Tarkentuminen,%-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2014-09-11)
F Rakentaminen 01/2014 3,3 1,2 -2,1
02/2014 -1,8 -3,2 -1,4
03/2014 7,9 5,6 -2,3
04/2014 5,6 4,2 -1,4
05/2014 0,3 -0,1 -0,4
41 Talonrakentaminen 01/2014 2,3 -0,7 -3,0
02/2014 -2,5 -4,5 -2,0
03/2014 9,2 6,9 -2,3
04/2014 8,2 7,1 -1,1
05/2014 0,7 0,1 -0,6
42 Maa- ja vesirakentaminen 01/2014 15,5 17,8 2,3
02/2014 -9,4 -6,0 3,4
03/2014 2,4 0,1 -2,3
04/2014 6,3 2,2 -4,1
05/2014 2,0 1,9 -0,1
43 Erikoistunut rakennustoiminta 01/2014 1,4 -0,7 -2,1
02/2014 0,7 -1,3 -2,0
03/2014 7,9 5,6 -2,3
04/2014 2,9 1,9 -1,0
05/2014 -0,6 -0,8 -0,2
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Päätoimialojen pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen

Toimiala vuosi keskiarvo 1) keskiarvon itseisarvo 2)
F Rakentaminen 2011 -1,5 1,5
2012 -1,3 1,3
2013 -1,5 1,5
41 Talonrakentaminen 2011 -1,9 1,9
2012 -1,0 1,5
2013 -1,7 1,7
42 Maa- ja vesirakentaminen 2011 0,3 2,3
2012 -0,7 1,2
2013 -0,8 1,2
43 Erikoistunut rakennustoiminta 2011 -1,7 1,7
2012 -1,8 1,8
2013 -1,5 1,5
1) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna.
2) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran erotusten itseisarvoista.

Lähde: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2014, kesäkuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Virtanen 029 551 3347, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 11.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. kesäkuu 2014, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rlv/2014/06/rlv_2014_06_2014-09-11_rev_001_fi.html