Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, augusti

Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, juli

2019
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik