Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, augusti

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2019 10-12/2019 01-03/2020 04-06/2020 01-06/2020 06/2020
F Byggverksamhet Omsättning 2,7 0,7 8,2 4,3 6,1 2,5
Försäljningsvolym -0,9 -2,1 4,8 2,5 3,5 1,3
41 Byggande av hus Omsättning 2,8 0,6 9,5 7,0 8,1 4,5
Försäljningsvolym -1,4 -3,1 6,1 4,8 5,4 2,8
42 Anläggningsarbeten Omsättning -1,9 -6,8 16,2 8,2 11,2 8,9
Försäljningsvolym -3,0 -5,5 16,5 15,0 15,6 13,1
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Omsättning 4,2 3,4 6,2 0,1 2,9 -1,7
Försäljningsvolym -0,1 -0,4 2,8 -1,9 0,2 -3,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. juni 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2020/06/rlv_2020_06_2020-08-12_tau_001_sv.html