Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, augusti

Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, juli

2020
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik