Tabellbilaga 9. Statistisk skillnad per sektor, milj.EUR

Sektor Instrument År
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Icke-finansiella företag och bostadssamfund Finansiella transaktioner, netto 7 495 5 017 8 195 3 716 644 -588 223 -4 547 -4 206 3 887
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 6 676 7 564 6 541 8 264 5 038 6 086 4 053 1 206 7 842 10 164
Statistisk skillnad -819 2 547 -1 654 4 548 4 394 6 674 3 830 5 753 12 048 6 277
Finansiella företag och försäkringsföretag Finansiella transaktioner, netto -3 449 1 951 -938 185 310 908 180 261 654 1 912
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 505 1 359 -215 304 1 024 1 579 724 2 141 1 092 1 052
Statistisk skillnad 3 954 -592 723 119 714 671 544 1 880 438 -860
Offentlig sektor Finansiella transaktioner, netto 7 206 5 643 3 217 3 748 3 462 6 782 9 370 7 813 -4 593 -5 538
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 7 074 5 900 3 550 3 425 4 172 6 690 9 525 7 882 -4 695 -5 109
Statistisk skillnad -132 257 333 -323 710 -92 155 69 -102 429
Hushåll Finansiella transaktioner, netto -280 -2 336 -224 -2 854 -907 -3 334 -3 040 -4 305 3 489 -358
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -2 926 -2 751 -2 561 -2 505 -4 863 -6 912 -6 849 -5 558 735 -1 165
Statistisk skillnad -2 646 -415 -2 337 349 -3 956 -3 578 -3 809 -1 253 -2 754 -807
Hushållens icke-vinstsyftande organisationer Finansiella transaktioner, netto 65 866 28 993 734 -239 -542 1 000 641 -105
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 526 303 221 245 366 392 247 408 225 86
Statistisk skillnad 461 -563 193 -748 -368 631 789 -592 -416 191
Utlandet Finansiella transaktioner, netto -11 037 -11 141 -10 278 -5 788 -4 243 -3 529 -6 191 -222 4 015 202
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -11 855 -12 375 -7 536 -9 733 -5 737 -7 835 -7 700 -6 141 -4 133 -3 594
Statistisk skillnad -818 -1 234 2 742 -3 945 -1 494 -4 306 -1 509 -5 919 -8 148 -3 796

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine +358-9-1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 14.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2010, Tabellbilaga 9. Statistisk skillnad per sektor, milj.EUR . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2010/rtp_2010_2011-07-14_tau_009_sv.html