Liitetaulukko 3. Kotitalouksien rahoitusvarojen nettohankinta, milj. euroa

Vaade Vuosi
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
AF0 Vaateet yhteensä 6 538 6 954 6 510 4 978 7 686 6 331 4 197 2 258 3 359 -892
AF21 Käteisraha 787 -254 449 274 490 470 797 504 230 600
AF22 Käteistalletukset 2 271 -445 -296 -298 6 542 2 305 1 401 4 402 3 511 3 192
AF29 Muut talletukset 1 146 1 522 7 027 7 977 -5 811 1 912 3 391 -4 505 -3 998 -3 726
AF31 Rahamarkkinainstrumentit -7 28 202 -203 21 16 -13 -7 0 -20
AF32 Joukkovelkakirjalainat 385 1 481 -228 919 878 293 -273 586 980 339
AF4 Lainat 29 18 -672 0 0 0 0 0 0 0
AF511 Noteeratut osakkeet -311 10 -1 071 450 2 275 692 615 912 182 -2 062
AF512 Noteeraamattomat osakkeet -2 016 -701 -1 042 -1 277 -1 047 -1 482 -933 -1 960 -664 -506
AF519 Muut osuudet 129 128 57 78 41 60 0 16 51 0
AF52 Rahasto-osuudet 2 610 3 675 528 -4 058 2 263 206 -1 460 911 1 188 1 249
AF6 Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuut 2 257 1 337 1 061 949 1 508 1 940 560 1 001 1 620 194
AF7 Johdannaiset ja työsuhdeoptiot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AF8 Muut saamiset ja velat -742 155 495 167 526 -81 112 398 259 -152

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 9.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2014, Liitetaulukko 3. Kotitalouksien rahoitusvarojen nettohankinta, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2014/rtp_2014_2015-07-09_tau_003_fi.html