Liitetaulukko 4. Kotitalouksien velkojen nettohankinta, milj. euroa

Vaade Vuosi
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Velat yhteensä 11 001 11 848 9 714 8 417 4 264 6 540 6 559 6 648 3 198 4 827
Lainavelat 10 365 9 507 9 352 6 844 5 541 6 262 6 275 6 355 3 388 4 464
Muut velat 633 2 344 358 1 573 -1 277 278 284 293 -190 363

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 9.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2014, Liitetaulukko 4. Kotitalouksien velkojen nettohankinta, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2014/rtp_2014_2015-07-09_tau_004_fi.html