Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj. EUR

Instrument År
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
AF0 Finansobjekt totalt 6 954 6 525 4 978 7 686 6 332 4 197 2 411 2 161 -447 3 016
AF21 Sedlar och mynt -254 449 274 490 470 797 504 230 600 1 058
AF22 Överförbar inlåning -445 -296 -298 6 542 2 305 1 401 4 402 3 511 3 192 3 266
AF29 Övrig inlåning 1 522 7 027 7 977 -5 811 1 912 3 391 -4 505 -3 998 -3 726 -2 496
AF31 Penningmarknadsinstrument 28 202 -203 21 16 -13 -7 0 -20 -4
AF32 Masskuldebrevslån 1 481 -213 919 878 294 -273 345 -237 -510 -811
AF4 Lån 18 -672 0 0 0 0 0 0 0 1
AF511 Noterade aktier 10 -1 071 450 2 275 692 615 888 182 -2 062 -568
AF512 Icke noterade aktier -701 -1 042 -1 277 -1 047 -1 482 -933 -1 960 -664 -525 74
AF519 Andra ägarandelar 128 57 78 41 60 0 16 51 1 194 1 135
AF52 Fondandelar 3 675 528 -4 058 2 263 206 -1 460 911 1 188 1 250 445
AF6 Försäkring, pension och standardiserade garantier 1 337 1 061 949 1 508 1 940 560 1 001 1 620 85 757
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 155 495 167 526 -81 112 816 278 75 159

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2015, Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj. EUR . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2015/rtp_2015_2016-07-14_tau_003_sv.html