Tabellbilaga 5. Finansiella tillgångar för icke-finansiella företag, milj. EUR

Instrument År
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
AF0 Finansobjekt totalt 245 542 273 052 296 992 282 722 313 592 319 928 327 493 327 050 341 283 347 598
AF2 Sedlar, mynt och inlåning 17 546 21 897 24 713 24 029 26 213 25 466 27 949 28 374 31 274 45 749
AF31 Penningmarknadsinstrument 3 074 2 603 2 859 3 985 2 473 1 457 617 785 1 828 1 232
AF32 Masskuldebrevslån 1 218 637 756 755 2 139 1 690 1 715 1 845 1 971 3 239
AF4 Lån 67 598 75 126 84 600 72 793 78 085 81 416 87 620 93 061 92 328 85 533
AF511 Noterade aktier 9 760 9 598 5 732 9 604 10 725 8 231 8 913 9 714 10 769 9 874
AF512 Icke noterade aktier 80 849 90 105 104 198 104 898 120 790 119 706 125 232 116 831 117 952 117 277
AF519 Andra ägarandelar 848 820 832 907 1 919 1 230 954 2 073 2 373 3 417
AF52 Fondandelar 7 062 6 997 3 422 3 924 4 609 4 006 4 146 4 690 5 839 5 992
AF6 Försäkring, pension och standardiserade garantier 2 815 2 991 2 979 2 922 2 969 3 118 3 538 4 013 4 392 4 618
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 2 527 3 777 6 341 4 142 3 858 5 819 5 931 2 418 6 505 4 001
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 52 245 58 501 60 560 54 763 59 812 67 789 60 878 63 246 66 052 66 666

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2015, Tabellbilaga 5. Finansiella tillgångar för icke-finansiella företag, milj. EUR . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2015/rtp_2015_2016-07-14_tau_005_sv.html