Tabellbilaga 7. Financiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR

Sektor År
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
S111 Icke-finansiella företag utom bostadssamfund -248 130 -290 556 -172 792 -193 037 -213 666 -172 034 -178 642 -224 066 -243 777 -255 690
S112 Bostadssamfund -11 431 -11 360 -11 605 -12 937 -13 757 -14 111 -14 068 -13 992 -13 800 -13 839
S121 Centralbanken 4 908 4 797 5 235 4 638 7 190 5 559 8 826 4 579 6 158 8 073
S1221 Inlåningsbanker 1 101 1 751 1 183 -59 389 10 458 7 023 1 325 3 335 4 471 4 605
S1222+S1223 Övriga kreditinstitut och övriga monetära finansinstitut -524 -563 590 -428 -6 786 -1 047 191 438 608 846
S123 Penningmarknadsfonder -33 38 29 186 180 0 -250 -564 -39 -21
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 343 150 326 13 -145 147 85 170 514 24
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -4 128 154 -7 676 -13 263 -5 723 -8 564 -7 294 -11 719 -12 149 -15 826
S128 Försäkringsföretag 3 964 2 332 1 404 768 2 715 2 902 3 524 2 381 3 625 4 044
S129 Pensionsinstitut -909 -687 -919 -725 508 257 -110 -828 -812 -695
S1311 Staten -3 114 2 736 -10 894 -15 101 -22 862 -40 216 -47 966 -49 363 -58 644 -63 409
S1313 Lokalförvaltning 3 649 3 331 2 358 887 981 1 038 -1 422 -2 488 -2 449 -3 543
S13141 Arbetspensionsanstalter 112 154 121 621 103 194 120 840 135 901 133 815 147 172 158 303 170 378 179 776
S13149 Övriga socialskyddsfonder 2 134 2 432 2 135 1 350 1 532 1 389 2 593 2 763 2 342 1 209
S14 Hushåll 102 502 99 562 72 939 90 540 104 267 90 422 101 074 118 567 126 329 133 750
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 14 034 13 097 9 306 12 591 14 685 11 841 12 483 16 446 16 940 17 418
S2 Utlandet 23 480 51 165 5 187 63 068 -15 476 -18 422 -27 520 -3 961 306 3 278

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2015, Tabellbilaga 7. Financiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2015/rtp_2015_2016-07-14_tau_007_sv.html