Liitetaulukko 1. Tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden kuluttua valmistumisesta vuoden 2010 lopussa

Koulutusaste Tutkinnon suorittaneita 2009 yhteensä Työllisiä yhteensä Työllisistä työn ohessa opiskelevia Päätoimisia opiskelijoita Työttömiä Muita
  %   %   %   %   %   %
Yhteensä 126 388 100,0 85 331 67,5 21 296 16,8 19 482 15,4 10 083 8,0 11 492 9,1
Ylioppilastutkinto 30 373 100,0 13 200 43,5 7 721 25,4 11 884 39,1 860 2,8 4 429 14,6
Toisen asteen ammatillinen tutkinto 57 200 100,0 39 465 69,0 5 956 10,4 4 504 7,9 7 523 13,2 5 708 10,0
Opistoasteen tutkinto 75 100,0 73 97,3 24 32,0 1 1,3 - - 1 1,3
Ammattikorkeakoulututkinto 19 454 100,0 16 714 85,9 1 699 8,7 882 4,5 1 122 5,8 736 3,8
Alempi korkeakoulututkinto 6 020 100,0 4 070 67,6 3 421 56,8 1 841 30,6 47 0,8 62 1,0
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 929 100,0 904 97,3 79 8,5 6 0,6 12 1,3 7 0,8
Ylempi korkeakoulututkinto 10 123 100,0 8 893 87,8 2 004 19,8 335 3,3 467 4,6 428 4,2
Lääkärien erikoistumiskoulutus 470 100,0 465 98,9 89 18,9 2 0,4 - - 3 0,6
Lisensiaatintutkinto 288 100,0 255 88,5 140 48,6 9 3,1 15 5,2 9 3,1
Tohtorintutkinto 1 456 100,0 1 292 88,7 163 11,2 18 1,2 37 2,5 109 7,5

Lähde: Koulutustilastot 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Kaukonen 09 1734 3311, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 6.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoittuminen koulutuksen jälkeen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9442. 2010, Liitetaulukko 1. Tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden kuluttua valmistumisesta vuoden 2010 lopussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sijk/2010/sijk_2010_2012-03-06_tau_001_fi.html?tulosta

Jaa