Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Suurten yritysten liikevaihtoennakko 2020, joulukuu

Julkaistu: 31.10.2014

Suurten yritysten liikevaihto kasvoi syyskuussa 2,6 prosenttia vuotta aiemmasta

Suurten yritysten liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2014 syyskuussa 2,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Heinä-syyskuussa suurten yritysten liikevaihto väheni edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 0,6 prosenttia.

Suurten yritysten liikevaihdon vuosimuutos, %

Suurten yritysten liikevaihdon vuosimuutos, %

Kausitasoitettu liikevaihto laski syyskuussa suurilla yrityksillä 0,2 prosenttia elokuuhun verrattuna. Elokuussa kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,3 prosenttia, kun taas heinäkuun liikevaihto oli 1,0 prosenttia edeltävää kuukautta pienempi.

Suurten yritysten liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Suurten yritysten liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Suurten yritysten liikevaihtoennakko perustuu teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja muiden palvelualojen 2 000 liikevaihdoltaan merkittävimmän yrityksen muodostamaan otokseen. Tilaston ulkopuolelle jäävät alkutuotantoa sekä pankki- ja vakuutustoimintaa harjoittavat yritykset.

Tilaston kuvaamat yritykset muodostavat liki 70 prosenttia kaikkien Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta, vastaavat yli puolesta tehdyistä investoinneista ja työllistävät reilut 40 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä.

Tietoja voidaan käyttää yritystalouden kehityksen ja markkinoiden lyhyen aikavälin seurantaan. Koska pienempien yritysten suhdannekehitys voi poiketa suurista yrityksistä, tilaston perusteella ei voida täysin kattavasti arvioida koko yrityssektorin suhdannetilannetta.

Tarkempia tietoja eri toimialojen kehityksestä julkaistaan kuukausittain Liiketoiminnan kuukausikuvaajien omilla kotisivuilla .


Lähde: Suurten yritysten liikevaihtoennakko, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen 029 551 2657, Jarkko Niemistö 029 551 2951, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (239,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 31.10.2014

Viittausohje:

Tilasto: Suurten yritysten liikevaihtoennakko [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-0707. syyskuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/slv/2014/09/slv_2014_09_2014-10-31_tie_001_fi.html