Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Suurten yritysten liikevaihtoennakko 2020, toukokuu

Julkaistu: 27.2.2015

Suurten yritysten liikevaihto laski tammikuussa

Suurten yritysten liikevaihto laski Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2015 tammikuussa. Kausitasoitettu liikevaihto laski tammikuussa 0,2 prosenttia joulukuuhun verrattuna. Joulukuussa kausitasoitettu liikevaihto oli 0,7 prosenttia ja marraskuussa 0,5 prosenttia pienempi verrattuna edeltävään kuukauteen.

Suurten yritysten liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Suurten yritysten liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Suurten yritysten liikevaihto, josta kausivaihtelua ei ole puhdistettu laski vuoden 2015 tammikuussa 7,0 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Marras-tammikuussa suurten yritysten liikevaihto väheni edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 3,8 prosenttia.

Suurten yritysten liikevaihdon vuosimuutos, %

Suurten yritysten liikevaihdon vuosimuutos, %

Suurten yritysten liikevaihtoennakko perustuu teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja muiden palvelualojen 2 000 liikevaihdoltaan merkittävimmän yrityksen muodostamaan otokseen. Tilaston ulkopuolelle jäävät alkutuotantoa sekä pankki- ja vakuutustoimintaa harjoittavat yritykset.

Tilaston kuvaamat yritykset muodostavat liki 70 prosenttia kaikkien Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta, vastaavat yli puolesta tehdyistä investoinneista ja työllistävät reilut 40 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä.

Tietoja voidaan käyttää yritystalouden kehityksen ja markkinoiden lyhyen aikavälin seurantaan. Koska pienempien yritysten suhdannekehitys voi poiketa suurista yrityksistä, tilaston perusteella ei voida täysin kattavasti arvioida koko yrityssektorin suhdannetilannetta.

Tarkempia tietoja eri toimialojen kehityksestä julkaistaan kuukausittain Liiketoiminnan kuukausikuvaajien omilla kotisivuilla .

Uusi kausitasoitusohjelmisto käyttöön

Liikevaihtokuvaajissa otetaan tammikuun 2015 tiedoista alkaen käyttöön uusi kausitasoitusohjelmisto, J-Demetra+. Ohjelmiston muutoksella ei ole vaikutusta käytössä olevaan kausitasoitusmenetelmään. Muutos ei myöskään vaikuta aikasarjojen tulkintaan ja käyttöön. Ohjelmiston käyttöönotosta lisää kohdassa Muutoksia tässä tilastossa .


Lähde: Suurten yritysten liikevaihtoennakko, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen 029 551 2657, Jarkko Niemistö 029 551 2951, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (233,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 27.2.2015

Viittausohje:

Tilasto: Suurten yritysten liikevaihtoennakko [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-0707. tammikuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/slv/2015/01/slv_2015_01_2015-02-27_tie_001_fi.html