Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsestimat för storföretag 2020, maj

Omsättningsestimat för storföretag 2017, juli

2017
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik