Tabellbilaga 2. Kvinnor som ingått äktenskap efter ålder och makens ålder 2017, tvåkönade par

Mannens ålder Kvinnans ålder
Åldersklasser totalt -19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
Åldersklasser totalt 23 843 393 2 667 6 370 4 901 2 916 1 960 2 180 989 664 420 202 181
-19 154 91 55 5 2 - 1
20-24 1 835 230 1 141 294 90 38 19 13 3 7
25-29 5 238 54 1 063 3 223 638 165 47 28 16 3 1
30-34 5 465 12 287 2 118 2 324 528 123 44 18 7 1 3
35-39 3 366 3 82 514 1 249 1 099 291 85 29 10 2 1 1
40-44 2 093 20 131 406 631 609 229 46 14 4 1 2
45-49 2 357 1 11 56 135 300 606 995 186 51 12 3 1
50-54 1 233 2 5 21 44 103 167 422 332 101 30 6
55-59 936 3 5 8 26 63 249 249 222 94 13 4
60-64 619 1 5 18 23 97 83 191 151 40 10
65-69 261 1 5 8 11 20 40 87 65 24
70- 286 1 2 1 4 6 7 18 38 70 139

Källa: Förändringar i civilstånd 2017. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 02 2017, Tabellbilaga 2. Kvinnor som ingått äktenskap efter ålder och makens ålder 2017, tvåkönade par . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2017/02/ssaaty_2017_02_2018-11-14_tau_002_sv.html