Tabellbilaga 4. Äktenskapskillnader efter makarnas ålder 2017, tvåkönade par

Mannens ålder Kvinnans ålder
Åldersklasser totalt -19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-
Åldersklasser totalt 13 232 5 345 1 230 2 056 2 467 2 293 1 860 1 395 805 416 207 92 61
-19 1 1
20-24 135 2 101 23 3 2 3 1
25-29 795 3 144 472 119 28 15 6 6 2
30-34 1 740 68 485 832 249 63 27 11 3 1 1
35-39 2 262 19 139 720 1 021 261 60 27 7 5 3
40-44 2 304 8 76 236 784 927 193 54 19 7
45-49 2 069 3 20 82 230 675 786 218 45 8 1 1
50-54 1 727 1 10 41 109 244 558 601 132 27 3 1
55-59 1 035 2 16 32 59 155 336 341 81 11 2
60-64 585 3 2 9 32 61 87 182 165 35 5 4
65-69 338 4 2 9 13 42 57 87 93 24 7
70-74 147 1 1 4 1 9 15 31 45 34 6
75- 94 1 3 2 4 15 25 44

Källa: Förändringar i civilstånd 2017. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 02 2017, Tabellbilaga 4. Äktenskapskillnader efter makarnas ålder 2017, tvåkönade par . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2017/02/ssaaty_2017_02_2018-11-14_tau_004_sv.html