Beskrivning

Uppgifterna är baserade på Statistikcentralens statistik Sysselsättning med uppgifter om personalen inom social- och hälsovården och personer med utbildning inom hälso- och socialvården. Denna statistik har sammanställts i sin nuvarande form sedan år 2000

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Personalen inom social- och hälsovården [e-publikation].
Helsinki: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 30.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sthlo/meta_sv.html