Beskrivning

Uppgifterna är baserade på Statistikcentralens statistik Sysselsättning med uppgifter om personal av utländskt ursprung inom social- och hälsovården samt Valviras Terhikki-register med uppgifter om utomlands bosatta personer med rätt att utöva yrke inom hälso- och sjukvården i Finland. Denna statistik har sammanställts i sin nuvarande form sedan år 2009.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Internationell rörlighet hos personalen inom social- och hälsovården [e-publikation].
Helsinki: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 14.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stpkv/meta_sv.html