Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik 2011

2011
Offentliggöranden