Liitetaulukko 17. Internetin käyttö palveluita ja tuotteita koskevan tiedon etsintään, pankkiasioihin, tuotteiden ja palveluiden myyntiin tai käytettyjen tavaroiden ostamiseen 3 kk aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2013, %-osuus väestöstä

  Tavaroita tai palveluita koskevaan tiedonetsintään Matka- ja majoituspalveluiden selailuun Sairauksiin, ravitsemukseen tai terveyteen liittyvän tiedon etsintä Omien tavaroiden, tuotteiden ja palveluiden myyntiin Käytettyjen tavaroiden ostamiseen
  %-osuus väestöstä
16-24v 85 56 60 15 26
25-34v 95 76 73 22 43
35-44v 93 80 74 28 37
45-54v 86 72 59 17 25
55-64v 68 59 53 11 15
65-74v 46 41 40 8 7
75-89v 15 10 15 1 1
           
Opiskelija 86 55 65 11 23
Työllinen 88 76 65 21 30
Eläkeläinen 37 32 33 6 7
           
Perusasteen koulutus 53 37 38 10 15
Keskiasteen koulutus 75 60 56 18 27
Korkea-asteen koulutus 88 79 71 18 25
           
Pääkaupunkiseutu 81 68 66 16 23
Suuret kaupungit 76 61 62 18 23
Muut kaupunkimaiset kunnat 72 60 55 17 24
Taajaan as/maaseutum. kunnat 68 53 47 13 23
           
Miehet 77 58 49 19 26
Naiset 70 61 63 12 21
           
Kaikki 16-89v 73 60 56 16 23
Kaikki 16-74v 79 65 60 17 26

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2013, Liitetaulukko 17. Internetin käyttö palveluita ja tuotteita koskevan tiedon etsintään, pankkiasioihin, tuotteiden ja palveluiden myyntiin tai käytettyjen tavaroiden ostamiseen 3 kk aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2013, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2013/sutivi_2013_2013-11-07_tau_017_fi.html