Liitetaulukko 17. Käyttänyt internetiä puheluihin, pikaviestintään älypuhelimella, sähköpostiin ja tallentanut verkkolevytilaan iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä

  Käyttänyt internetiä puheluihin tai videopuheluihin Käyttänyt internetissä pikaviestipalvelua älypuhelimella Käyttänyt sähköpostia Tallentanut tiedostoja internetin henkilökohtaiseen levytilaan viimeisten 3 kk aikana
  %-osuus väestöstä
16-24v 43 95 99 51
25-34v 36 80 98 54
35-44v 28 65 97 46
45-54v 18 48 90 27
55-64v 20 25 81 22
65-74v 14 8 57 11
75-89v 6 1 24 5
         
Opiskelija 46 91 99 54
Työllinen 25 59 93 38
Eläkeläinen 11 8 49 10
         
Perusasteen koulutus 21 41 60 22
Keskiasteen koulutus 23 47 83 33
Korkea-asteen koulutus 28 54 94 38
         
Pääkaupunkiseutu 30 56 90 43
Suuret kaupungit 28 54 83 36
Muut kaupunkimaiset kunnat 25 47 81 29
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat 17 39 73 24
         
Miehet 16-89v 25 47 81 35
Naiset 16-89v 23 48 81 29
         
Yhteensä 16-89v 24 48 81 32
Yhteensä 16-74v 26 53 87 35

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 26.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2015, Liitetaulukko 17. Käyttänyt internetiä puheluihin, pikaviestintään älypuhelimella, sähköpostiin ja tallentanut verkkolevytilaan iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2015/sutivi_2015_2015-11-26_tau_017_fi.html