Liitetaulukko 20. Internetin käyttö tavaroita ja palveluita, sairauksia, ravitsemusta ja terveyttä koskevan tiedon etsintään sekä matkailupalveluiden selailuun 3 kk aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä

  Tavaroita tai palveluita koskeva tiedonetsintä Matka- ja majoituspalveluiden selailu Sairauksiin, ravitsemukseen tai terveyteen liittyvän tiedon etsintä
  %-osuus väestöstä
16-24v 90 57 76
25-34v 95 75 83
35-44v 94 77 76
45-54v 87 71 65
55-64v 77 60 58
65-74v 54 40 43
75-89v 18 13 20
       
Opiskelija 91 59 77
Työllinen 91 74 72
Eläkeläinen 44 32 36
       
Perusasteen koulutus 54 35 43
Keskiasteen koulutus 80 59 64
Korkea-asteen koulutus 90 77 75
       
Pääkaupunkiseutu 85 69 72
Suuret kaupungit 77 60 62
Muut kaupunkimaiset kunnat 76 57 61
Taajaan as/maaseutum. kunnat 71 53 57
       
Miehet 79 59 55
Naiset 74 59 69
       
Kaikki 16-89v 77 59 62
Kaikki 16-74v 83 64 67

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 26.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2015, Liitetaulukko 20. Internetin käyttö tavaroita ja palveluita, sairauksia, ravitsemusta ja terveyttä koskevan tiedon etsintään sekä matkailupalveluiden selailuun 3 kk aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2015/sutivi_2015_2015-11-26_tau_020_fi.html