Liitetaulukko 20. Internetin käyttö tavaroita ja palveluita, sairauksia, ravitsemusta ja terveyttä koskevan tiedon etsintään sekä matkailupalveluiden selailuun 2016, %-osuus väestöstä 1)

  Tavaroita tai palveluita koskevaan tiedonetsintään Matka- ja majoituspalveluiden selailuun Sairauksiin, ravitsemukseen tai terveyteen liittyvän tiedon etsintä Ajan varaamiseen lääkärille
%-osuus väestöstä
16-24v 93 54 70 22
25-34v 96 68 80 38
35-44v 97 78 75 46
45-54v 90 65 65 40
55-64v 79 51 55 36
65-74v 58 39 43 23
75-89v 21 10 19 8
 
Opiskelija 92 61 72 23
Työllinen 92 69 69 41
Eläkeläinen 48 30 37 19
 
Perusasteen koulutus 60 36 43 20
Keskiasteen koulutus 82 54 62 31
Korkea-asteen koulutus 92 74 74 45
 
Pääkaupunkiseutu 87 70 71 41
Suuret kaupungit 83 57 64 36
Muut kaupunkimaiset kunnat 78 52 61 31
Taajaan as/maaseutum. kunnat 71 45 48 24
 
Miehet 81 55 54 28
Naiset 78 55 66 36
 
Kaikki 79 55 60 32
1) Viimeisen 3 kuukauden aikana

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 9.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2016, Liitetaulukko 20. Internetin käyttö tavaroita ja palveluita, sairauksia, ravitsemusta ja terveyttä koskevan tiedon etsintään sekä matkailupalveluiden selailuun 2016, %-osuus väestöstä 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2016/sutivi_2016_2016-12-09_tau_020_fi.html