Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2019, april

Industrins orderingång 2008, maj

2008
maj
Offentliggöranden