Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2019, april

Industrins orderingång 2010, maj

2010
maj
Offentliggöranden