Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, juli

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/12-01/13 02-04/2013 05-07/2013 08-10/2013 01-10/2013 10/2013
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) -5,8 -7,6 -3,3 -5,5 -5,8 -3,4
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) -13,3 -8,4 -14,8 -11,8 -9,8 -16,6
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 6,0 4,4 -1,6 -6,1 0,2 -2,6
Den kemiska industrin (20-21) 5,6 -8,3 -1,3 -4,3 -3,8 6,8
Metallindustri (24-30) -11,4 -11,1 -4,1 -5,3 -8,2 -5,8
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2013, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eetu Toivanen 09 1734 3331, Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. oktober 2013, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2013/10/teul_2013_10_2013-12-10_tau_001_sv.html