Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, november

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2016 04-06/2016 07-09/2016 10-12/2016 01-12/2016 12/2016
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) -5,2 -18,3 -4,5 7,2 -5,9 4,7
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) 1,8 20,9 -1,7 1,5 5,2 -4,3
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -7,2 -4,7 -0,6 -2,2 -3,8 -4,8
Kemisk industri (20-21) -3,9 -6,8 0,3 7,1 -0,9 -3,7
Metallindustri (24-30) -5,0 -24,7 -6,9 10,2 -7,9 9,6
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. december 2016, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2016/12/teul_2016_12_2017-02-10_tau_001_sv.html