Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, januari

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/18-01/19 02-04/2019 05-07/2019 08-10/2019 01-10/2019 10/2019
Fabriksindustri (17, 20-21, 24-30) -12,5 1,4 4,8 -10,3 -1,1 -12,6
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 4,4 -1,8 2,7 -5,3 -0,9 -8,0
Kemisk industri (20-21) -1,8 5,1 2,8 -1,8 1,4 7,0
Metallindustri (24-30) -19,0 1,9 6,1 -13,4 -1,6 -17,4
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan

Källa: Industrins orderingång 2019, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. oktober 2019, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.3.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2019/10/teul_2019_10_2019-12-10_tau_001_sv.html