Inkomstfördelningsstatistik 2012, inkomst, boende och boendeutgifter

2012
inkomstskillnader (internationell jämförelse)
Offentliggöranden