Inkomstfördelningsstatistik 2013, Inkomstskillnader mellan befolkningsgrupper

2013
Inkomstskillnader mellan befolkningsgrupper
Offentliggöranden