Publicerad: 26.11.2009

Utgifterna inom forskning och utveckling 6,9 miljarder euro

År 2008 användes omkring 6,9 miljarder euro för forskning och produktutveckling (FoU) i Finland. Företagens andel av summan var 5,1 miljarder euro, högskolesektorns något under 1,2 miljarder euro och den övriga offentliga sektorns nästan 600 miljoner euro. FoU-utgifterna uppgick till drygt 600 miljoner euro mer än året innan. Största delen av ökningen (94 %) kom från företagssektorn, men också inom övriga sektorer steg FoU-utgifterna något. År 2009 uppskattas FoU-utgifterna vara på ungefär samma nivå som år 2008.

Forsknings- och utvecklingsutgifternas andel av bruttonationalprodukten steg år 2008 från 3,5 procent åren innan till 3,72 procent och uppgår i år till uppskattningsvis 3,92 procent. Andelen har redan länge varit den näst största inom EU efter Sverige och av övriga länder är andelen större bara i Israel.

År 2008 arbetade totalt 79 300 personer inom forskning och produktutveckling, vilket är 200 mindre än året innan. I företagen ökade FoU-anställda med något under 800, men både inom högskolesektorn och inom den offentliga sektorn var antalet anställda omkring 500 färre än tidigare. 70 procent av de FoU-anställda var forskare och produktutvecklingsingenjörer, de övriga arbetade med expert- och stöduppgifter inom FoU-verksamheten. Var tredje anställd inom FoU var kvinna. Antalet årsverken inom forskning uppgick till totalt 56 700, vilket var 500 årsverken mer än året innan. Antalet årsverken ökade dock bara i företagen.

Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter sektor samt andel av bruttonationalprodukten åren 2002–2008 och uppskattning för år 2009

År Företag **** Offentliga sektorn *** Högskolesektorn Totalt FoU-utgifternas BNP-andel **
mn € % mn € % mn € % mn € %
2002 3 375,1 69,9 529,7 11,0 925,6 19,2 4 830,3 3,36
2003 3 527,9 70,5 515,4 10,3 961,7 19,2 5 005,0 3,43
2004 3 683,5 70,1 530,1 10,1 1 039,8 19,8 5 253,4 3,45
2005 3 876,9 70,8 554,7 10,1 1 042,1 19,0 5 473,8 3,48
2006 4 107,8 71,3 574,2 10,0 1 079,2 18,7 5 761,2 3,45
2007 4 513,4 72,3 564,7 9,0 1 164,6 18,7 6 242,7 3,47
2008 5 102,0 74,3 588,5 8,6 1 180,6 17,2 6 871,1 3,72
2009* 5 021,8 73,3 594,8 8,7 1 233,7 18,0 6 850,2 3,92

* uppskattning på basis av enkätsvar och andra kalkyler
** bnp 2006–2008 Statistikcentralens preliminära uppgifter, bnp 2009 finansministeriets prognos
*** inkl. privat icke vinstsyftande verksamhet
**** företagens preciserade förfaringssätt vid rapportering förklarar tillväxten på omkring 350 mn € mellan åren 2007 och 2008

Källa: Forskning och utveckling 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Ari Leppälahti (09) 1734 3237, Marianne Kaplas (09) 1734 3421

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forskning och utveckling [e-publikation].
ISSN=2342-6713. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkke/2008/tkke_2008_2009-11-26_tie_001_sv.html