Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2017, Slutliga uppgifter

2017
Slutliga uppgifter
Offentliggöranden