Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 1. Tukkukaupan liikevaihdon jakautuminen CPA-tuoteluokituksen mukaisesti toimialoittain, miljoonaa euroa

CPA-tuoteluokka            Agentuuri- toiminta Maatalous-
peräisten raaka-
aineiden ja elävien eläinten tukku-
kauppa
Elintar- vikkeiden, juomien ja tupakan tukku- kauppa Talousta- varoiden tukku- kauppa Tieto- ja viestintä- teknisten laitteiden tukku-
kauppa
Muiden koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukku-
kauppa
Muu eri- koistunut tukku- kauppa Muu tukku- kauppa Tukku-
kauppa yhteensä
      tol 461      tol 462     tol 463    tol 464    tol 465       tol 466   tol 467    tol 469  
Vilja, raakatupakka, siemenet ja eläinrehu .. 1 074,4 182,8 .. 0,0 93,4 .. .. 1 509,2
Kukat ja muut kasvit 0,0 173,3 .. 0,0 0,0 .. .. .. 246,9
Elävät eläimet 0,0 505,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 505,6
Vuodat ja nahat 0,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0
Hedelmät ja kasvikset 0,0 0,0 813,8 .. 0,0 .. 0,0 .. 2 035,4
Liha ja lihatuotteet .. 0,0 588,1 .. 0,0 0,0 0,0 .. 1 696,4
Meijerituotteet, munat sekä ravintoöljyt ja -rasvat 0,0 .. 1 413,2 .. 0,0 0,0 .. 2 033,0 3 470,7
Juomat .. 0,0 868,7 .. 0,0 0,0 0,0 .. 2 042,2
Tupakkatuotteet 0,0 0,0 620,2 0,0 0,0 0,0 0,0 .. 1 846,4
Sokeri, suklaa, makeiset ja leipomotuotteet 0,0 0,0 752,4 .. 0,0 0,0 .. .. 2 378,5
Kahvi, tee, kaakao ja mausteet 0,0 0,0 383,5 24,7 0,0 .. .. .. 1 157,3
Muut elintarvikkeet, kuten kala, äyriäiset ja nilviäiset 0,0 0,0 1 706,8 .. 0,0 0,0 0,0 .. 3 642,2
Tekstiilit 0,0 0,0 .. 181,9 0,0 0,0 .. 69,4 253,1
Vaatteet ja jalkineet .. 0,3 11,9 753,9 0,0 .. 52,1 477,7 1 298,9
Sähkökäyttöiset kotitalouskoneet ja -laitteet 0,0 .. 7,0 589,4 .. .. 38,4 .. 938,8
Posliini, lasi ja puhdistusaineet 0,0 0,0 73,9 269,6 0,0 0,0 .. .. 487,8
Hajuvedet ja kosmetiikka .. 0,0 118,4 338,2 0,0 0,0 0,0 .. 1 057,3
Farmaseuttiset tavarat .. 0,0 4,0 2 470,3 0,0 0,0 0,0 .. 2 528,6
Huonekalut, matot ja valaistuslaitteet .. 0,0 .. 139,9 0,0 21,4 .. 76,2 304,5
Kellot ja korut 0,0 0,0 .. 52,2 0,0 .. 0,0 .. 62,3
Muut kotitaloustavarat .. 1,7 103,9 1 256,4 .. 32,4 25,8 1 706,1 3 133,8
Tietokoneet ja niiden oheislaitteet ja ohjelmistot 0,0 0,0 0,0 36,0 2 070,8 26,0 .. .. 2 154,0
Elektroniset laitteet, tietoliikennelaitteet ja osat 0,0 0,0 0,0 .. 1 220,1 252,9 0,0 .. 1 561,0
Maatalouden koneet, laitteet ja tarvikkeet .. 20,1 15,4 0,0 0,0 867,0 .. 0,0 994,3
Työstökoneet 0,0 0,0 .. 0,0 0,0 135,9 .. 0,0 149,9
Kaivos-, talonrakennus- sekä tie- ja vesirakennuskoneet .. 0,0 .. 0,0 0,0 630,9 0,0 0,0 703,4
Tekstiiliteoll. koneet sekä ompelu- ja neulekoneet 0,0 0,0 0,0 0,0 .. 15,2 0,0 .. 19,4
Konttorikalusteet .. 0,0 0,0 4,7 0,0 159,5 0,0 .. 168,3
Muut toimistokoneet ja -laitteet 0,0 0,0 0,0 .. 16,2 186,4 0,0 .. 279,7
Muut koneet ja laitteet 0,0 0,0 105,2 176,2 57,6 3 601,5 227,9 179,1 4 347,6
Kiinteät, nestemäiset ja kaasumaiset polttoaineet sekä niihin liittyvät tuotteet .. 13,5 .. 0,0 0,0 17,6 13 326,3 0,0 13 359,1
Metallit ja metallimalmit .. 0,0 0,0 0,0 0,0 .. 526,5 0,0 563,8
Puu- ja rakennusmateriaalit sekä saniteettilaitteet 10,0 .. 0,0 0,0 0,0 206,3 2 588,6 .. 2 812,9
Rautakauppatavarat sekä LV-laitteet ja -tarvikkeet .. 0,0 .. .. .. 104,2 2 987,8 45,1 3 150,5
Kemialliset tuotteet 0,0 .. 7,0 149,6 0,0 38,7 875,8 .. 1 229,4
Muut välituotteet .. .. 9,9 1 571,8 .. 80,6 1 047,8 93,6 2 837,9
Jätteet ja romu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 353,8 0,0 353,8
Liikevaihto tukkukaupasta .. .. .. .. .. .. .. .. 65 308,9
Maatalousraaka-aineiden, elävien eläinten, tekstiiliraaka-aineiden sekä puolivalmisteiden agentuuri 0,0 .. .. .. 0,0 0,0 0,0 0,0 150,9
Polttoaineiden, malmien, metallien ja teollisuuskemikaalien agentuuri 0,2 .. 0,0 0,0 0,0 .. 294,9 .. 296,7
Puutavaran ja rakennusmateriaalien agentuuri .. .. 0,0 0,0 0,0 0,0 266,7 0,0 267,2
Koneiden, teollisuuslaitteiden, alusten ja ilma-alusten agentuuri 5,0 .. .. 0,0 .. 104,0 .. 0,0 112,3
Huonekalujen, kotitaloustarvikkeiden ja rautakauppatavaroiden agentuuri 0,0 .. 0,0 10,5 0,0 .. 62,5 0,0 73,9
Tekstiilien, vaatteiden, turkisten, jalkineiden ja nahkatavaroiden agentuuri 0,0 6,1 0,0 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 42,7
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan agentuuri 0,0 0,0 142,1 .. 0,0 0,0 0,0 .. 142,7
Muiden tavaroiden agentuuri 1,7 0,0 0,0 90,0 .. 24,8 23,3 2,9 186,5
Liikevaihto agentuurit .. .. .. .. .. .. .. .. 1 272,8
Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa yhteensä 0,0 .. 0,0 .. 0,0 389,3 7,4 .. 406,6
  Siitä: Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa 0,0 .. 0,0 0,0 0,0 261,1 .. .. 264,1
  Siitä: Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukku- ja vähittäiskauppa .. .. 0,0 .. 0,0 98,7 4,4 0,0 112,5
Vähittäiskauppa yhteensä (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 1,5 .. 66,1 40,0 8,3 201,4 733,6 .. 1 162,4
  Siitä: Hedelmien, vihannesten, lihan, kalan, leipomo- ja meijerituotteiden sekä munien vähittäiskauppa .. 0,0 .. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7
  Siitä: Muiden elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäisakuppa 0,0 0,0 .. .. 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9
Liikevaihto kaupasta 18,7 1 966,5 8 234,9 8 443,3 3 457,3 7 266,1 23 760,7 15 003,3 68 150,8
Liikevaihto muista toiminnoista 797,2 2,9 18,2 53,9 173,5 54,9 19,7 163,5 1 283,8
Liikevaihto yhteensä 816,0 1 969,3 8 253,1 8 497,2 3 630,8 7 321,0 23 780,4 15 166,8 69 434,6
Havaintojen lukumäärä 92 47 171 277 82 201 242 21 1133
.. Tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapidon alainen.

Lähde: Tukkukaupan määrävuositilasto 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjatta Tenhunen 029 551 2297, globalisaatio.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 29.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tukkukaupan määrävuosiselvitys [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-070X. 2013, Liitetaulukko 1. Tukkukaupan liikevaihdon jakautuminen CPA-tuoteluokituksen mukaisesti toimialoittain, miljoonaa euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkm/2013/tkm_2013_2015-04-29_tau_001_fi.html